هنگ درام

ثریا حیدری

( نوازنده و مربی : هنگ درام / تنبک / کاخن )photo 2016 01 23 10 13 54 copy

متولد : سال 1363

شروع فعالیت هنری : 1383

فعالیت های هنری :

(1) آغاز فعالیت هنری  با فراگیری ساز سنتور  زیر نظر آقایی ، بهمن بابایی و  بابک دیهیم .

(2) حضور در کنسرت آموزشی حوزه هنری استان اصفهان در سال 1385 با ساز سنتور و معرفی به عنوان نوازنده برتر و اجرا در سینما سپاهان 

(3) نوازنده برگزیده تنبک در سال 1386و1387

(4) تشیکل سه گروه رهاوی تنبک ﴿رهاوی 1و2و3﴾ همراه با سازهای زهی در سه رده سنی نونهالان ‚ نو جوانان و بزرگسالان از سال  1387 تا کنون

(5) اجرای گروه های رهاوی در برنامه های متعدد

(6) مربی ساز تنبک از سال 1387

(7) اجرای دونوازی تنبک همراه با ابراهیم بابایی در باشگاه کارگران اصفهان به دعوت انجمن مثنوی پژوهان در سال 1387

(8) سرپرستی گروه کوبه ای در ارکستر مضراب به رهبری ابراهیمیان در سال 1388

(9) ادامه فراگیری تنبک نزد نوید افقه از سال 1389 تاکنون