تار / سه تار


 محمد جواد کسائی

( نوازنده و مربی : سه تار )  

متولد : سال 1346  -  اصفهان

شروع فعالیت هنری : 1359

فعالیت های هنری :

(1) فراگیری خوشنویسی نزد نصرالله معین (64-1359)

(2) فراگیری سه تار نزد پدر ( حسن کسائی) (90-1360) ؛ اندوختن و آموختن شیوه های درک و تحلیل موسیقی اصیل ایرانی

(3) فراگیری شعر و ادبیات فارسی نزد منوچهر قدسی (66-1364)

(4)آشنایی با سایر شیوه های سه تار نوازی " احمد عبادی" ( در سال های دهه ی 60) و " علی تجویدی" ( در سال های دهه ی70)

(5) تجربه ی داستان نویسی و نگارش بیش از بیست داستان کوتاه (79-1371).
(6) اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته ی زمین شناسی ساختمان (تکتونیک )  1375 .

(7) پژوهش و نگارش بیش از چهل مقاله ی تخصصی موسیقی ، چاپ شده در "ماهنامه ی هنر موسیقی" ، " فصل نامه دریچه" و ...

(8) پژوهش و نگارش کتاب های : الف) از موسیقی تا سکوت ( با مقدمه ی بیژن ترقی) . ب ) تاریخ شناسی موسیقی و ردیف موسیقی ایران . ج) از نی حکایتی (با مقدمه ی پروفسور فضل الله رضا) .

(9) مدیریت مؤسسه فرهنگی هنری نغمۀ گشایش از سال 1379 .  

(10) آلبوم های سه تارنوازی ( در دست آماده سازی و انتشار)

 ریاحی

( نوازنده و مربی : تار و سه تار ) 1 (29)                                                                                                       

متولد : سال 1365 -  اصفهان

شروع فعالیت هنری : 1379

فعالیت های هنری :

(1) کسب مدرک کارشناسی موسیقی از دانشکده عالی موسیقی تهران

(2) همکاری با ارکستر سنتی تالار وحدت تهران

(3) همکاری با ارکستر فرهنگسرای بهمن تهران

(4 نوازندگی در آلبوم هفت خان 1 و 2

(5) کسب رتبه سوم در جشنواره فجر سال 91 به همراه گروه نسیم.


 
قره خانیd

(نوازنده و مربی : تار – سه تار) 1 (9)

متولد : سال 1366  -  اصفهان

شروع فعالیت هنری : سال  1375

فعالیت های هنری :

(1) فراگیری تار نزد هدایت الله سیاره و شهرام میر جلالی ،

فراگیری سه تار نزد محمد جواد کسائی ،

فراگیری جواب آواز نزد علی اصغر شاهزیدی

و درک محضر بزرگ استاد موسیقی ایران حسن کسائی .

(2)کسب مدرک کارشناسی موسیقی .

(3) تدریس در مؤسسه نغمۀ گشایش .

(4) مقام اول در جشنوارۀ فجر اصفهان در سال 1383 .

(5) همکاری و اجرا با گروه های مختلف در اصفهان .