تار / سه تار


 محمد جواد کسائی

( نوازنده و مربی : سه تار )  

متولد : سال 1346  -  اصفهان

شروع فعالیت هنری : 1359

فعالیت های هنری :

(1) فراگیری خوشنویسی نزد نصرالله معین (64-1359)

(2) فراگیری سه تار نزد پدر ( حسن کسائی) (90-1360) ؛ اندوختن و آموختن شیوه های درک و تحلیل موسیقی اصیل ایرانی

(3) فراگیری شعر و ادبیات فارسی نزد منوچهر قدسی (66-1364)

(4)آشنایی با سایر شیوه های سه تار نوازی " احمد عبادی" ( در سال های دهه ی 60) و " علی تجویدی" ( در سال های دهه ی70)

(5) تجربه ی داستان نویسی و نگارش بیش از بیست داستان کوتاه (79-1371).
(6) اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته ی زمین شناسی ساختمان (تکتونیک )  1375 .

(7) پژوهش و نگارش بیش از چهل مقاله ی تخصصی موسیقی ، چاپ شده در "ماهنامه ی هنر موسیقی" ، " فصل نامه دریچه" و ...

(8) پژوهش و نگارش کتاب های : الف) از موسیقی تا سکوت ( با مقدمه ی بیژن ترقی) . ب ) تاریخ شناسی موسیقی و ردیف موسیقی ایران . ج) از نی حکایتی (با مقدمه ی پروفسور فضل الله رضا) .

(9) مدیریت مؤسسه فرهنگی هنری نغمۀ گشایش از سال 1379 .  

(10) آلبوم های سه تارنوازی ( در دست آماده سازی و انتشار)

 


 
قره خانیd

(نوازنده و مربی : تار – سه تار) 1 (9)

متولد : سال 1366  -  اصفهان

شروع فعالیت هنری : سال  1375

فعالیت های هنری :

(1) فراگیری تار نزد هدایت الله سیاره و شهرام میر جلالی ،

فراگیری سه تار نزد محمد جواد کسائی ،

فراگیری جواب آواز نزد علی اصغر شاهزیدی

و درک محضر بزرگ استاد موسیقی ایران حسن کسائی .

(2)کسب مدرک کارشناسی موسیقی .

(3) تدریس در مؤسسه نغمۀ گشایش .

(4) مقام اول در جشنوارۀ فجر اصفهان در سال 1383 .

(5) همکاری و اجرا با گروه های مختلف در اصفهان .

 


 


نسیم نوایی

( نوازنده و مربی : تار - سه تار )1 (7)

متولد : سال 1367  -  اصفهان

شروع فعالیت هنری : 1376

فعالیت های هنری :

(1) فراگیری ساز سه تار از سال 1376 نزد فرشید جم،

وصال عرب زاده و مسعود شعاری

(2) فراگیری ساز تار از سال 1384 در دانشگاه فرهنگ و هنر اصفهان

نزد آقای بهشتی و حمید رضا حسن پور و ادامه آن با بهروز همتی و نوید افقه .

(3) گذراندن دورۀ مربی گری موسیقی کودک نزد بهار نوبخت و حامد یونسی .

(4) اخد مدرک لیسانس نوازندگی ساز ایرانی از دانشگاه هنر شیراز (1390) .

(5) اجراهای متعدد به صورت تک نوازی و گروه نوازی در شیراز .

(6) نوشتن دو جزوه در رابطه با موسیقی کودک

1- تئوری موسیقی به زبان ساده برای مادران و پدران

2- اولین کتاب موسیقی من .

(7) تدریس در موسسه نغمۀ گشایش .

 

 


Main Menu

 • Plataforma Steam


  نسیم نوایی

  ( نوازنده و مربی : تار و سه تار و مربی موسیقی کودک )1 (7)

  متولد : سال 1367  -  اصفهان

  شروع فعالیت هنری : 1376

  فعالیت های هنری :

  (1) فراگیری ساز سه تار از سال 1376 نزد فرشید جم،

  وصال عرب زاده و مسعود شعاری

  (2) فراگیری ساز تار از سال 1384 در دانشگاه فرهنگ و هنر اصفهان

  نزد آقای بهشتی و حمید رضا حسن پور و ادامه آن با بهروز همتی و نوید افقه .

  (3) گذراندن دورۀ مربی گری موسیقی کودک نزد بهار نوبخت و حامد یونسی .

  (4) اخد مدرک لیسانس نوازندگی ساز ایرانی از دانشگاه هنر شیراز (1390) .

  (5) اجراهای متعدد به صورت تک نوازی و گروه نوازی در شیراز .

  (6) نوشتن دو جزوه در رابطه با موسیقی کودک

  1- تئوری موسیقی به زبان ساده برای مادران و پدران

  2- اولین کتاب موسیقی من .

  (7) تدریس در موسسه نغمۀ گشایش .