آواز

پوران احمدی رام

( مربی : آواز بانوان )1 (1)

متولد : سال 1336  -  تهران

شروع فعالیت هنری : سال 1383

فعالیت های هنری :

(1) عضویت در انجمن موسیقی تهران
(2)
اجرای موسیقی بانوان از طرف شهرداری

دانشگاه و مؤسسه نغمۀ گشایش

(3) فراگیری آواز از سال 1378 تاکنون نزد علی اصغر شاهزیدی
(4) سرپرستی گروه نغمه سرایان از سال 81
(5) اجرای کنسرت های متعدد در تالار اندیشه 

تالار هلال احمر اصفهان و باغ بانوان اصفهان

(6)تدریس در مؤسسه نغمۀ گشایش .

 


Untitled22 copy

20161207 111715 copy

( مربی : آواز بانوان )

متولد : سال 1348 -  اصفهان

شروع فعالیت هنری : 1377

فعالیت های هنری :

(1) اجراهای متعدد به همراه گروه موسیقی صفاهان در کشور

آلمان و هلند در سال84 به سرپرستی حمید شیخ بهایی  .

(2) اجرا به همراه گروه کیان تهران به سرپرستی

آقای صادقی نژاد در تاشکند ازبکستان ..

(3) اجراهای متعدد برای بانوان در آموزشگاه های اصفهان و هنرسرای خورشید .

(4) همکاری با گروه نسیم .

 


 

مائده طباطبائی

( مربی : آواز بانوان )1 (32)

متولد : سال 1359 -  اصفهان

شروع فعالیت هنری : 1379

فعالیت های هنری :

(1) اجرای کنسرت گروه مهر آوا به سرپرستی رضا برون (1382- اصفهان) .

(2) اجرای کنسرت گروه فراغ به سرپرستی پژمان اختیاری(1389- مسکو).

(3) اجرای کنسرت به سرپرستی سیامک جهانگیری( فرانسه)

(4) خوانندگی در آلبوم آینه در آینه به سرپرستی مسعود ارزانلو.

(5) خوانندگی در آلبوم صبحگاهان به سرپرستی سیامک جهانگیری

(6) تدریس در موسسه نغمۀ گشایش