تئوری / سلفژ صداسازی

 
حسین زاولانه

( نوازنده و مربی :پیانو/سلفژ و صدا سازی/آوازپاپ 1 (17)

متولد : سال 1364 - اصفهان

شروع فعالیت هنری : سال  1371

فعالیت های هنری :
(1) عضویت در گروه کر ارکستر سمفونیک اصفهان به رهبری مجید انتظامی
(2) موسس، آهنگساز، تنظیم کننده و خواننده گروه موسیقی " آژیراک"

به سبک pop-rock

(3)همکاری با ارکستر مضرابی اصفهان به عنوان خواننده و حضور در بخش

بیست و چهارمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر
(4)عضویت در ارکستر مجلس خورشید اصفهان به عنوان خواننده
(5)عضو گروه کر آرپا به رهبری دکتر بابومیان و شرکت در

اولین جشنواره عدالت و امید و کسب مقام دوم
(6)خواننده گروه دیروز – امروز

(7)کسب مقام سوم در بیست و پنجمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر به همراه گروه دیروز- امروز

(8)انتشار آلبوم شکپوی با همکاری گروه دیروز- امروز

(9)سرودن شعر و ترانه در آلبوم های شکپوی و تردید طولانی، ارکستر مضرابی اصفهان، گروه آژیراک و . . .

(10)کسب مقام دوم در بیست و پنجمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر به همراه گروه آرپا