سازدهنی

 

رضایی

( نوازنده و مربی : ساز دهنی و تار و تار باس )1 (13)

متولد : سال 1366  -  اصفهان

شروع فعالیت هنری : 1381 با ساز تار و 1383 با ساز دهنی

فعالیت های هنری :

(1) آموزش ساز دهنی از سال 1386 .

(2) همکاری با ارکسترها و گروههای موسیقی متعدد.

(3) اجراهای متعدد در ایران و اروپا.

(4 ) همکاری با گروه موسیقی هفت خان با نوازندگی ساز تارباس

و نشر آلبوم های صوتی و تصویری.

(5) تدریس در موسسۀ نغمۀ گشایش.