نقاشی / طراحی

 

یوسف پور وقار
 

( مربی : طراحی- نقاشی- گرافیک / مدیر مسئول آموزشگاه تجسّمی نغمۀ گشایش)                                                                                                          

متولد : سال 1342  -  اصفهان

شروع فعالیت هنری : سال  1361

فعالیت های هنری :

(1) مدرس طراحی و نقاشی در دانشگاه هنر اصفهان- دانشگاه سپهر

(2) برگزاری نمایشگاه های انفرادی و گروهی در کشور

(3) تدریس در دانشگاه های : الزهرا تهران- آزاد نجف آباد- دانشگاه سوره اصفهان و علمی کاربردی

(4) قائم مقام موزه ی هنرهای معاصر اصفهان