مظاهری1 (24)

(  مربی : نقاشی )

متولد : سال 1332  - اصفهان

شروع فعالیت هنری : از کودکی

فعالیت های هنری :

(1) آموزش نقاشی کودک و بزرگسال

(2) برگزاری نمایشگاه نقاشی گروهی و انفرادی

(3) آموزش سفال و برگزاری نمایشگاه سفال

(4) گچ بری – شمع سازی و صنایع دستی و برگزاری نمایشگاه صنایع دستی

(5) تأسیس گالری سایه