خوشنویسی

 
یوسف پور وقار

( مربی : خوشنویسی )

متولد : سال 1342  -  اصفهان

شروع فعالیت هنری : سال 1361

فعالیت های هنری :

(1) مدرس طراحی و نقاشی در دانشگاه هنر اصفهان- دانشگاه سپهر

(2) برگزاری نمایشگاه های انفرادی و گروهی در کشور

(3) تدریس در دانشگاه های : الزهرا تهران- آزاد نجف آباد- دانشگاه سوره اصفهان و علمی کاربردی

(4) قائم مقام موزه ی هنرهای معاصر اصفهان

 


 

اسپیطالیd

 photo 2016 12 12 09 15 02 copy

 مربی : خوشنویسی

متولد : سال 1342  - اصفهان

شروع فعالیت هنری : سال 1370

فعالیت های هنری :

(1) شروع کار با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (پل فلزی) و از سال 72

در اکثر مدارس ناحیه 3

(2) از سال 80 تا زمان فعلی در مجتمع آموزشی دانشگاه اصفهان

در دبستان پسرانه عدلو دبستان دخترانه عدالت

(3) تألیف یک دوره کتابهای اموزشی برای دوره ی ابتدایی مطابق

با کتابهای فارسی مقطع ابتدایی و از سال 89

همکاری و همراهی با مؤسسه ی نغمۀ گشایش