ثبت نام

ثبت نام)
 
N (1)

 

1 – در این مؤسسه ، ثبت نام به صورت ترم سه ماهه یا فصلی : بهار ،تابستان ، پائیز و زمستان است .

2 – هفته ای یک جلسه .

3 – مدت زمان تدریس :

  الف – سازهای ایرانی و غیر ایرانی : 20 دقیقه ( انفرادی )

  ب – آواز : 60 تا 90 دقیقه ( گروهی )

4 – شهریه ی کلاس ها در ترم بهار 98 (بر مبنای یک جلسه ) :

  الف – پیانو آواز و سایر سازها 32000تومان

  ب – موسیقی کودک ( اُرف ) 30000 تومان

5 – هر ترم به طور متوسط 12 جلسه است .

6 – در صورتی که هنرجو در میانه های ترم ثبت نام کند ، شهریه ی جلسات باقی مانده از ترم را پرداخت خواهد نمود .


N (2)(1)

 


 

لیست کلاس های ترم تابستان98

 

 

 

نغمۀ گشایش 2

 

 

 

 

 نغمۀ گشایش 1