ثبت نام

 


ثبت نام)
 
N (1)

 

1 – در این مؤسسه ، ثبت نام به صورت ترم سه ماهه یا فصلی : بهار ،تابستان ، پائیز و زمستان است .

2 – هفته ای یک جلسه .

3 – مدت زمان تدریس :

  الف – سازهای ایرانی و غیر ایرانی : 20 دقیقه ( انفرادی )

  ب – آواز : 60 تا 90 دقیقه ( گروهی )

4 – شهریه ی کلاس ها در ترم بهار1403 (بر مبنای یک جلسه ) :

  الف – پیانو آواز و سایر سازها 175000تومان

5 – هر ترم به طور متوسط 12 جلسه است .

6 – در صورتی که هنرجو در میانه های ترم ثبت نام کند ، شهریه ی جلسات باقی مانده از ترم را پرداخت خواهد نمود .


N (2)(1)