آثار صوتی ، نوشتاری
 

 

 
  

 


 

 

 

          استاد حسن کسائی و نیم قرن آفرینش هنری

مختصات اثر : کتاب / 187 صفحه

به کوشش محمدجواد کسائی / مقدمه بیژن ترقّی

نشر نی / چاپ اول 1381 / چاپ دوم 1383

با اشعار و مقالاتی از : هوشنگ ابتهاج ، مظاهر مصفّا ،
علی تجویدی
، فریدون توللّی ، هاشم جاوید ، ساسان سپنتا ، حسین  عمومی ، فرامرز پایور ، اسماعیل نوّاب صفا ، پرویز یاحقی ، محمد طاهرپور ، حسین دهلوی و ...

                                                                                         

  


 

مختصات اثر : 6 لوح فشرده یا نوار کاست

نی : حسن کسائی

تنبک : جهانگیر ملک – جهانگیر بهشتی

تاریخ ضبط : آثار دهۀ چهل و پنجاه

انتشارات : مؤسسه آوای نوین اصفهان

انتشار (نوبت نخست) : پائیز 1382


         

 

 

 

 

مختصات اثر : یک لوح فشرده یا نوار کاست

آواز : جلال تاج اصفهانی

تار : جلیل شهناز

نی : حسن کسائی

انتشارات : مؤسسه آوای نوین اصفهان

انتشار (نوبت نخست) : بهار 1383

 

 

 

 

 

 

 

مختصات اثر : 2 لوح فشرده یا  3 نوار کاست

نی : حسن کسائی

تنبک : شاهین شیخ بهایی

تاریخ ضبط : 1378

انتشارات : مؤسسه آوای نوین اصفهان

انتشار (نوبت نخست) : پائیز 1383

 

 
 مختصات اثر : یک لوح فشرده یا  نوار کاست

آواز : جلال تاج اصفهانی

تار : جلیل شهناز – عباس سروری

نی : حسن کسائی

ویلن : جهانبخش پازوکی

تنبک : جهانگیر بهشتی

انتشارات : مؤسسه آوای نوین اصفهان

انتشار (نوبت نخست) : زمستان 1383

 
 مختصات اثر : 2 لوح فشرده یا  3 نوار کاست

نی : حسن کسائی

عود : شهرام میرجلالی

تنبک : جهانگیر بهشتی

ضبط موسیقی : زمستان 1381

انتشارات : مؤسسه آوای نوین اصفهان

انتشار (نوبت نخست) : تابستان 1385

 
 


 

مختصات اثر : یک لوح فشرده یا  نوار کاست

نی ، آهنگ ، انتخاب اشعار : حسن کسائی

آواز : علی جهاندار / گوینده ژاله علو

تار : شهرام  میرجلالی

تنبک : محمود رفیعیان

ضبط موسیقی : حسن عسگری، حمید عسگری

تاریخ ضبط : بهار 1385

انتشارات : مؤسسه آوای نوین اصفهان

انتشار (نوبت نخست) : زمستان 1386

 

 
 مختصات اثر : 2 لوح فشرده

نی : حسن کسائی

تار : شهرام میرجلالی

تنبک : جهانگیر بهشتی

ضبط موسیقی : علیرضا شاه­زیدی

تاریخ ضبط : زمستان 1381

انتشارات : مؤسسه آوای نوین اصفهان

انتشار (نوبت نخست) : بهار 1387

 

 
 (به مناسبت سال جهانی مولانا – 2007 میلادی)

مختصات اثر : یک لوح فشرده

نی : حسن کسائی

سازهای کوبه­ ای : همایون نصیری ، محمود رفیعیان ،

حسن آزاده­ فر ، سام خاجه­ وند ، شاهین شیخ­ بهائی

گوینده : رضا معینی

ضبط موسیقی : حسن عسگری، حمیدعسگری

تاریخ ضبط : بهار 1386

انتشارات : مؤسسه نغمۀ شهر

(وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)

انتشار (نوبت نخست) : تابستان 1387

 

 
 


 

 

 

(حسن کسائی به روایت دیمیتار کاوراکف)

به مناسبت هشتادمین سال تولد

مختصات اثر : 12 تصویر طراحی + یک لوح فشرده

نی و کلام : حسن کسائی

با اشعاری از : حسین مسرور – هـ .ا.سایه – محمدجعفر محجوب

محمد شفیعی – سیمین بهبهانی – هاشم جاوید – علی مظاهری

گوینده : رضا معینی

ضبط کلام : علیرضا شاه­زیدی

تاریخ ضبط : زمستان 1387

انتشارات : مؤسسه آوای نوین اصفهان

انتشار (نوبت نخست) : زمستان 1387

 

 

 مختصات اثر : 6 لوح فشرده به همراه کتاب

سه ­تار و آواز : حسن کسائی

گوینده : ژاله صادقیان

ضبط موسیقی : حسن عسگری ، حمید عسگری

تاریخ ضبط : مرداد 1385

انتشارات : مؤسسه آوای نوین اصفهان

انتشار (نوبت نخست) : بهار 1388

 

 
  

 

مختصات اثر : کتاب / 261 صفحه

پژوهش و نگارش : محمدجواد کسائی

نشر : سنجش سپاهان – آوای نوین اصفهان

چاپ اول : 1387 – تعداد : 3000 نسخه

مشتمل بر 3 فصل : (1) تاریخ چه می­ گوید؟

(2) ردیف موسیقی ایران ، ضرورت بازاندیشی .

(3) ... و امّا ردیفی که پیش رو دارید .

 

 

 

 
 مختصات اثر : 4 لوح فشرده به همراه کتاب

نــی  : حسن کسائی

گوینده : رضا معینی

ضبط موسیقی : حسن عسگری ، حمید عسگری

تاریخ ضبط : تیر 1386

انتشارات : مؤسسه نغمۀ شهر

(وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)

انتشار (نوبت نخست) : در دست انتشار

 


 مختصات اثر : کتاب / 148 صفحه

پژوهش و نگارش : محمدجواد کسائی

نشر : مؤسسه نغمۀ شهر

(وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)

مشتمل بر5 فصل : (1) گیاه نی  (2) ساز نی  (3) نی نامه

 (4) نقش ردیف در موسیقی ایران (5) و این روایت

انتشار (نوبت نخست) : در دست انتشار 

 w.jpg
 

تک نوازی نی

تنبک: امیرناصر افتتاح / جهانگیر بهشتی / عیسی بهنام

سال اجرا : آثاری از دهه ی 30 و 40

سال انتشار : 1391

انتشارات : موسسه ی آوای باربد


 

در سکوت باغ1

 

 

 

در سکوت باغ

 

در سکوت مهتاب1

 

در سکوت مهتاب

 

آفتاب در نیستان1

 

آفتاب در نیستان

 

 

گذرگاه نسیم

 

گذرگاه نسیم 2

 

 

 وقتی نیستیم

 

وقتی نیستیم 1

 

سلام

 

سلام 2

 

قصۀ شمع

 

قصۀ شمع 2