ویلن


رستم شیرازی

( نوازنده و مربی : ویلن )photo 2016 08 27 09 06 42 copy

متولد : سال1354  -  اصفهان
شروع فعالیت هنری :  1378 
فعالیت های هنری :  

(1) فراگیری ویلن کلاسیک و ایرانی نزد آقایان : مصطفی نجف / امیر نظری / امیرمعماریان

 ویلن کلاسیک پیشرفته نزد : سعید همایونی

(2) همکاری و اجرا در گروههای مختلف

(3) گردآوری کتاب قطعات برگزیده ایرانی و کلاسیک ویِِِژه هنرجویان

(4) تدریس موسیقی از سال 1383 در موسسۀ نغمۀ گشایش

(5)کسب عنوان مدرس برگزیده موسسه نغمه گشایش در سال  1389

(6) سرپرستی گروهها در کنسرتهای آموزشی

 

 

 بهروز شریفیان

(نوازنده و مربی : ویلن کلاسیک)1 (2)

متولد : سال 1363 -  اصفهان

شروع فعالیت هنری : سال  1373

فعالیت های هنری :
(1) فراگیری ویلن نزد آقایان : علی کیوان ، بهمن مه آبادی و همایون رحیمیان .

(2) کنسرت تریو کلاسیک ( ویلن، فلوت، گیتار) اردیبهشت 93

(3) کنسرت ویلن، پیانو، آمفی تاتر دانشگاه دندانپزشکی اصفهان سال 84

(4) عضویت ارکستر ملی سپاهان از سال 84 تا 85

(5) اجرای همراه با گروه موسیقی سماع سال 80

(6) تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی

و هنرستان موسیقی دختران اصفهان و تدریس در مؤسسۀ نغمۀ گشایش از سال 1390 و . . .
غزاله نجف

( نوازنده و مربی : ویلن )photo 2016 01 20 08 56 46

متولد : سال 1368  -  اصفهان

شروع فعالیت هنری : سال  1380

فعالیت های هنری :

 (1) فراگیری ساز ویلن را نزد پدر( مصطفی نجف) و سپس در هنرستان

موسیقی نزد هویک باغومیان و در تحصیلات دانشگاهی نزد پدرام پور قاضی

و امیر نظری و همچنین فراگیری دوره ی پیشرفته ی ویلن کلاسیک

  را نزد سعید همایونی آموخت .

(2) تدریس در مؤسسه نغمۀ گشایش از سال 1388 تا کنون و . . .

(3) اجرای کنسرتهای آموزشی برای هنرجویان موسیقی.