ویلن


12

( نوازنده و مربی : ویلن )1 (5)

متولد : سال 1335 - اصفهان

شروع فعالیت هنری : سال  1350

فعالیت های هنری :

(1) فراگیری ویلن در کلوپ هنری دانش آموزان اصفهان زیر نظر میر فخرایی و دادگر ، در سال های بعد : سهیلیان ، هویک باغومیان و علی کیوان .

(2) شرکت در ارکستر کلوپ هنری به سرپرستی سیروس ساغری (1352) .

(3) تدریس در مراکز موسیقی از جمله هنرستان موسیقی اصفهان از سال 1375.

(4) عضو هیئت مؤسس خانه موسیقی اصفهان .

(5) سرپرست کنسرت آموزشی هنرجویان .

(6) گردآوری مقدماتی ویلن آیان برای کودکان و کتاب 100 آهنگ برای ویلن .

 

 رستم شیرازی

( نوازنده و مربی : ویلن )photo 2016 08 27 09 06 42 copy

متولد : سال1354  -  اصفهان
شروع فعالیت هنری :  1378 
فعالیت های هنری :  

(1) فراگیری ویلن کلاسیک و ایرانی نزد آقایان : مصطفی نجف / امیر نظری / امیرمعماریان

 ویلن کلاسیک پیشرفته نزد : سعید همایونی

(2) همکاری و اجرا در گروههای مختلف

(3) گردآوری کتاب قطعات برگزیده ایرانی و کلاسیک ویِِِژه هنرجویان

(4) تدریس موسیقی از سال 1383 در موسسۀ نغمۀ گشایش

(5)کسب عنوان مدرس برگزیده موسسه نغمه گشایش در سال  1389

(6) سرپرستی گروهها در کنسرتهای آموزشی

 


Untitled22 copy

( نوازنده و مربی : ویلن )123

متولد : سال1358  -  الیگودرز
شروع فعالیت هنری :  1375 
فعالیت های هنری :  

(1) فراگیری ویلن نزد پدر و آقایان سیاوش ظهیرالدینی و پروفسور مارنیا نیکولا و آندره پاولوف و ...

(2)دارای دیپلم موسیقی و کارشناسی حرفه ای رهبری ارکستر و دارای کارت صلاحیت تدریس ویلن کلاسیک .

(3)همکاری و اجرا در گروههای مختلف

فراگیری موسیقی در زمینه رهبری ارکستر با آقای نادر مشایخی

و ارکستراسون با خانم هما افسری سلفژ و هارمونی نیما گوران

و تئوری موسیقی با آقای مصطفی کمال پورتراببهروز شریفیان

(نوازنده و مربی : ویلن کلاسیک)1 (2)

متولد : سال 1363 -  اصفهان

شروع فعالیت هنری : سال  1373

فعالیت های هنری :
(1) فراگیری ویلن نزد آقایان : علی کیوان ، بهمن مه آبادی و همایون رحیمیان .

(2) کنسرت تریو کلاسیک ( ویلن، فلوت، گیتار) اردیبهشت 93

(3) کنسرت ویلن، پیانو، آمفی تاتر دانشگاه دندانپزشکی اصفهان سال 84

(4) عضویت ارکستر ملی سپاهان از سال 84 تا 85

(5) اجرای همراه با گروه موسیقی سماع سال 80

(6) تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی

و هنرستان موسیقی دختران اصفهان و تدریس در مؤسسۀ نغمۀ گشایش از سال 1390 و . . .
غزاله نجف

( نوازنده و مربی : ویلن )photo 2016 01 20 08 56 46

متولد : سال 1368  -  اصفهان

شروع فعالیت هنری : سال  1380

فعالیت های هنری :

 (1) فراگیری ساز ویلن را نزد پدر( مصطفی نجف) و سپس در هنرستان

موسیقی نزد هویک باغومیان و در تحصیلات دانشگاهی نزد پدرام پور قاضی

و امیر نظری و همچنین فراگیری دوره ی پیشرفته ی ویلن کلاسیک

  را نزد سعید همایونی آموخت .

(2) تدریس در مؤسسه نغمۀ گشایش از سال 1388 تا کنون و . . .

(3) اجرای کنسرتهای آموزشی برای هنرجویان موسیقی.