ارف

 


نسیم نوایی

( نوازنده و مربی : تار و سه تار و مربی موسیقی کودک )1 (7)

متولد : سال 1367  -  اصفهان

شروع فعالیت هنری : 1376

فعالیت های هنری :

(1) فراگیری ساز سه تار از سال 1376 نزد فرشید جم،

وصال عرب زاده و مسعود شعاری

(2) فراگیری ساز تار از سال 1384 در دانشگاه فرهنگ و هنر اصفهان

نزد آقای بهشتی و حمید رضا حسن پور و ادامه آن با بهروز همتی و نوید افقه .

(3) گذراندن دورۀ مربی گری موسیقی کودک نزد بهار نوبخت و حامد یونسی .

(4) اخد مدرک لیسانس نوازندگی ساز ایرانی از دانشگاه هنر شیراز (1390) .

(5) اجراهای متعدد به صورت تک نوازی و گروه نوازی در شیراز .

(6) نوشتن دو جزوه در رابطه با موسیقی کودک

1- تئوری موسیقی به زبان ساده برای مادران و پدران

2- اولین کتاب موسیقی من .

(7) تدریس در موسسه نغمۀ گشایش .